HISTORIEN OM ÅSA GÄSTGIVERI

ÅSA GÄSTGIVERI OCH DESS HISTORIA

Nuvarande byggnad på Åsa Gästis har en spännande historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. År 1851 brann dåvarande Åsa Gästgiveri ner under oklara omständigheter. Man byggde då upp den byggnad som idag är huvudbyggnad på Åsa Gästis B&B. Det tvåvåningshus som idag ligger i vinkel ut från det ursprungliga huset flyttades dit via järnväg 1901. Tillsammans med det hus på bilden till höger som idag inte finns kvar bildades en gårdsplan med kullersten mellan dessa 3 hus.Bilden är tagen cirka 1920 på droskägare som väntar på de personer som vill ha skjuts.

Bilden till vänster är en relativt sen bild på fastigheten. Vid denna tidpunkt är redan huset på bilden ovan borta. Det vänstra huset är det hus som byggdes i mitten av 1800-talet och idag är Åsa Gästis B&B. Från början var övervåningen inte inredd och entren låg till vänster. Man kan även se att på marken finns inte längre kullerstenen kvar. Man har dock bara fyllt på med jord och den gamla kullerstenen finns fortfarande kvar cirka 20 centimeter under ytan. Den utvändiga trappan på gaveln går upp till de 6 rum som fanns på övervåningen då. På nedervåningen var det 5 rum. Vad man inte ser är raden av utedass som låg till vänster om trappan. Det högra huset flyttades dit 1901.

 

Författaren Inger Skantze Ärlemalm har även skrivit en bok om Åsa Gästis historia. Den heter Mat och minnen från Åsa Gästis. I boken beskrivs dels hur det gick till på Gästgiveriets tid, men tyngdpunkten ligger på tiden som sommarpensionat. Nedan följer ett par utdrag ur boken:

"Åsa Gästis var inte inte något idylliskt ställe. Brännvinet flödade i över hundra år, slagsmålen var legio och 1851 brände illvilliga ölmevallabor ner hela härligheten för gästgivaren och bonden Lars Börjesson på Åsa 4 också kallad Åsa gård. Stor kalabalik var det också 50 år senare, som Sune Börjesson skriver om i avsnittet "Upploppet på Åsa gästgivargård 1901." Då hade dock det mesta av gästgiveriverksamheten flyttat över till andra sidan landsvägen"
Livet på Gästis lugnade dock ned sig 1907 när gästgiverierna förlorade sina utskänkningsrättigheter och det blev slut på det omåttliga brännvinsdrickandet också i Åsa."

"När jag var barn hade det driftiga paret Vaster och Elin Bergström tagit över såväl Lanthandeln som Gästis. Det blev på 1930-talet och många år framåt känt som Bergströms Diversehandel och Bergströms pensionat."

På 1960-talet lades både affären och pensionatet ner. Åsa Gästis blev privatbostad."

Åsa Gästgiveri är även omskrivet i boken Gamla Halländska gästgiverier som kom ut 1989. Nedan ett kort utdrag ur boken:

"Det kunde ofta gå vilt till på gästgiverierna i Halland. Kniven kom ibland till användning och den kompletterades på Åsa och Backa med skarpslipad femöring. Femöringen var ett farligt vapen, som användes till att rispa upp ena kinden med. Misshandeln hade två benämningar i bygden: Frillesåsasnittet och Gällingeskäret"

KONTAKTA OSS

Åsa Gästis
Åsa stationsväg 24
439 55 Åsa

+46 733-442433
info(@)asagastis.se

LÄMNA MEDDELANDE

HITTA OSS